Co należy ująć w fakturze oraz termin płatności?

W fakturze należy wskazać, wpisując w treści pola nazwa usługi/towaru:

  • NIP Spidersys Sp. zo.o. wpisujemy odpowiedni do kraju w którym wykonywana jest usługa. Jeżeli zlecenie jest na terenie Niemiec wpisujemy DE322409318.
  • tydzień kalendarzowy, którego wykonane prace dotyczą
  • zakres prac
  • miejscowość/adres w którym prace były wykonane
    • Przykład: 2019KW44, prace murarskie (77210 Duderstadt, Hauptstr. 9)
  • Jednostka w fakturze: m2, szt. cena jednostkowa za całą usługę, nie godz. (przed wystawieniem pierwszej faktury można skontaktować się z biurem, szczegółowo poinformujemy o wszystkim)