Co to jest biała lista i jej sankcje ?

Biała Lista Podatników VAT: 
Przypominamy, że od 1 września 2019 każdy przedsiębiorca musi mieć w banku rachunek firmowy.
Należy zgłosić posiadany firmowy rachunek bankowy do Urzędu Skarbowego poprzez aktualizację CEIDG (NIP-8).
Ponadto wszystkie płatności powyżej 15.000 zł w ramach jednej transakcji handlowej należy dokonywać na rachunek bankowy zgłoszony przez sprzedawcę do Urzędu Skarbowego.
W celu weryfikacji poprawności transakcji organy nadzorujące stworzyły  tzw. „Białą Listę podatników Vat”. Jest ona cały czas aktualizowana, lecz już od 01/01/2020 przed dokonaniem każdej płatności Nabywca FV będzie bezwzględnie zobligowane do weryfikacji poprawności wskazanego we FV Państwa konta bankowego.

Co zmiany te oznaczają dla systemu rozliczeń Spidersys z Podwykonawcami?
W tym miejscu zaznaczyć należy, że jedną transakcją handlową nie jest jeden przelew, a jedno zlecenie. Co w praktyce oznacza, że już od pierwszego rozliczenia Spidersys zobligowane jest do przelewania należności z tytułu wystawionych przez Państwa faktur, tylko i wyłącznie na Państwa rachunek firmowy, nawet jeśli nie będzie on zgodny ze wskazanym na Państwa FV.
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-biala-lista-podatnikow-vat-wszystko-co-nalezy-wiedziec