Zasady fakturowania:

Wynagrodzenie wypłacane będzie w ciagu 15 dni od daty rejestracji w biurze Spidersys rachunku (wystawiany za każdy tydzień kalendarzowy, w którym świadczone były usługi) wraz ze stanowiącym załącznik do rachunku, podpisanym przez właściwą osobę zakresem prac (przykładowy formularz przekazany wraz z umową). Komplet dokumentów przyjmowany będzie (również drogą elektroniczną, pod warunkiem jakości pliku pozwalającej na prawidłowy odczyt danych) przez biuro Spidersys, w godz. otwarcia biura, tj. poniedziałek – piątek, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy, godz. 7.30-15.30. Dokumenty wpływające w pozostałych terminach rejestrowane będą w kolejnym dniu roboczym.